પાલક માતા પિતા યોજના: નિરાધાર બાળકોને દર મહિને રૂ. 3000 ની સહાય મળશે, ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો

પાલક માતા પિતા યોજના, પાલક માતા પિતા યોજના ફોર્મ: Palak Mata Pita Yojana: ગુજરાત સરકાર મહિલાઓ અને બાળકોના કલ્યાણને વધારવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, ઘણી બધી સહાય યોજનાઓ પ્રદાન કરે છે. આ પૈકી, અસંખ્ય શૈક્ષણિક અને સહાયક પહેલો કાર્યરત છે, જે બાળકોની સુધારણા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. બાળકોના કલ્યાણ માટે એક નોંધપાત્ર યોજના પાલક માતા પિતા યોજના છે, જેમાં સરકાર ઉદારતાથી રૂ. 3000 નાણાકીય સહાય તરીકે. પાલક માતા પિતા માટે આધાર સંબંધિત વિગતો, જેમાં અરજી પત્રકો, જરૂરી દસ્તાવેજો અને સંબંધિત માહિતી પણ આ પ્રોગ્રામ દ્વારા મેળવી શકાય છે.

Also Read:

SBI Balance Check Toll Free Number: SBI એકાઉન્ટ બેલેન્સ કેવી રીતે ચેક કરવું? બેલેન્સની માહિતી માત્ર 1 મિસ્ડ કોલ સાથે ઉપલબ્ધ થશે

પાલક માતા પિતા યોજના | Palak Mata Pita Yojana

યોજના પાલક માતા પિતા યોજના
યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય ગુજરાતના અનાથ બાળકોને
દર મહિને આર્થિક સહાય
લાભાર્થી જુથ ગુજરાતના નિરાધાર તથા અનાથ બાળકો
સહાય ની રકમ દર મહિને  3000 રૂપિયા
અમલીકરણ નિયામક,સમાજ સુરક્ષા ખાતું
વિભાગનું નામ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતી વિભાગ
અધિકૃત વેબસાઈટ https://sje.gujarat.gov.in/
ઓનલાઈન માટેની વેબસાઈટ Palak Mata Yojana Direct Link

યોગ્યતાના માપદંડ (Eligibility Criteria)

આ યોજના હેઠળ, નીચે દર્શાવેલ પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરતા બાળકોને સહાય આપવામાં આવે છે.

 • આ યોજના 0 થી 18 વર્ષની વયના બાળકોને સહાય પૂરી પાડે છે જેમણે તેમના માતાપિતા ગુમાવ્યા છે અથવા મૃત પિતા અને માતા કે જેમણે ફરીથી લગ્ન કર્યા છે.
 • અરજી કરતી વખતે, વાલીના નમૂનાનો સમાવેશ કરવો જરૂરી છે જે સાબિત કરી શકે કે પાલક માતા-પિતાની વાર્ષિક કમાણી ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રૂ.27,000/- અને શહેરી વિસ્તારોમાં રૂ.36,000/-ને વટાવી જાય છે.
 • પાલક માતા-પિતાએ એ સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે 3 થી 6 વર્ષની વયના બાળકો આંગણવાડીઓમાં નોંધાયેલા છે, જ્યારે 6 વર્ષથી વધુ ઉંમરના બાળકો ફરજિયાત શિક્ષણની જરૂરિયાત મુજબ શાળામાં હાજર હોવા જોઈએ.
 • દર વર્ષે, અરજદારના માતા-પિતાએ તેમના બાળકના શિક્ષણની સતત પ્રગતિ દર્શાવતું શાળા/સંસ્થાનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાની જરૂરિયાતનું પાલન કરવાની જરૂર છે.

આવક મર્યાદા (Income Limits)

આ પ્રોગ્રામમાં સહાય મેળવવા માટેની પાત્રતાની મર્યાદા નીચે મુજબ સ્થાપિત થયેલ છે.

 • ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા પાલક માતા-પિતાની લઘુત્તમ આવક રૂ. 27000 અથવા તેથી વધુ.
 • શહેરી વિસ્તારોમાં પાલક માતા-પિતાની આવક રૂ.થી વધુ હોવી જોઈએ. 36000 છે.
 • તેની આવકના સંબંધમાં મામલતદાર શ્રીની આવકની ચકાસણી પૂરી પાડવી જરૂરી છે.

સહાયની રકમ (Amount of Assistance)

પાલક પિતૃ યોજના સહાયની ચોક્કસ શરતો અને તેની અનુરૂપ ચુકવણીની રૂપરેખા આપે છે.

 • આ યોજના હેઠળ બાળકની સંભાળ પૂરી પાડતા પાલક માતા-પિતાને માસિક રૂ. 3000 ની સહાય મળે છે.
 • ડીબીટી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને સહાય સીધી વ્યક્તિના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.

પાલક માતા પિતા યોજના દસ્તાવેજોની સૂચિ (Palak Mata Tita Yojana Document List)

આ પ્રોગ્રામનો લાભ લેવા માટે, વ્યક્તિઓએ ચોક્કસ ફોર્મેટમાં અરજી ફોર્મ ભરવું આવશ્યક છે. વધુમાં, ફોર્મ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે હોવું જોઈએ અને સામાજિક સુરક્ષા વિભાગની ઑફિસમાં સબમિટ કરવું જોઈએ.

 • બાળકના જન્મ પ્રમાણપત્ર/ત્યાગ પ્રમાણપત્રની નકલ
 • બાળકના માતા-પિતાના મૃત્યુ પ્રમાણપત્રની પ્રમાણિત નકલ
 • જો બાળકના પિતાનું અવસાન થયું હોય અને માતાએ ફરીથી લગ્ન કર્યા હોય, તો નીચેનામાંથી કોઈપણ એક દસ્તાવેજ જોડો: માતાના પુનઃલગ્નનું સોગંદનામું/લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર/તલાટી કમ મંત્રીની નકલ.
 • માતાના પુનર્લગ્નનો પુરાવો
 • આવકના નિવેદનની નકલ (ગ્રામીણ વિસ્તાર માટે આવક રૂ. 27,000 અને શહેરી વિસ્તાર માટે રૂ. 36,000થી વધુ હોવી જોઈએ.)
 • બાળક અને પાલક માતાપિતાના સંયુક્ત બેંક ખાતાની પાસબુકની નકલ
 • બાળકના આધાર કાર્ડની નકલ
 • પાલક માતાપિતાના રેશનકાર્ડની પ્રમાણિત નકલ
 • બાળક હાલમાં અભ્યાસ કરે છે તેવું શાળાનું પ્રમાણપત્ર
 • પાલક પિતા/માતાના આધાર કાર્ડની નકલમાંથી કોઈપણ એક

પાલક માતા પિતા યોજના ફોર્મ (Palak Mata Pita Yojana Form)

ગુજરાત રાજ્ય-સ્તરીય સામાજિક સુરક્ષા નિયામકની કચેરી આ યોજનાના અમલ માટે જવાબદાર છે, જ્યારે જિલ્લા સ્તરે, જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ આ પહેલ સાથે સંકળાયેલી તમામ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરે છે. જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી તેમની કચેરીમાં આ એકમની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરે છે.

પાલક માતા પિતા યોજના વિગતો હેઠળ સહાયની મંજૂરી જિલ્લા સામાજિક સુરક્ષા અધિકારી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે, જે પ્રક્રિયાની અધ્યક્ષતા કરે છે. આ યોજનાના લાભો મેળવવા માટે, વ્યક્તિએ સામાજિક સુરક્ષા કાર્યાલયમાં જરૂરી દસ્તાવેજો, પૂર્ણ કરેલ અરજી ફોર્મ સાથે સબમિટ કરવાના રહેશે. આ પ્રોગ્રામ વિશે વધુ જાણવા માટે, તમારા જિલ્લામાં સામાજિક સુરક્ષા અધિકારીની ઑફિસનો સંપર્ક કરો.

Important Links

પાલક માતા પિતા યોજના ફોર્મ ડાઉનલોડ અહીં ક્લિક કરો
માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ અહીં ક્લિક કરો

પાલક માતા પિતા યોજના (FAQ’s)

પાલક માતા-પિતા યોજના હેઠળ કેટલી સહાય આપવામાં આવે છે?

3000 રૂપિયા પ્રતિ માસ

ફોસ્ટર પેરેન્ટ્સ સ્કીમ માટે અરજી ફોર્મ ક્યાં ભરવું?

સામાજિક સુરક્ષા કચેરી

આ યોજના હેઠળ કોને મદદ મળે છે?

નિરાધાર/અનાથ બાળકને

Also Read:

PUC Certificate: તમારા મોબાઈલમાં PUC સર્ટિફિકેટ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો

પીએમ યશસ્વી શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2023: પીએમ યશસ્વી શિષ્યવૃત્તિ યોજના નોંધણી

Ayushman Card Hospital List: આયુષ્માન કાર્ડ હોસ્પિટલ લિસ્ટ 2023, જુઓ તમારા શહેરની કઈ હોસ્પિટલોમાં મફત સારવાર મળશે

Leave a Comment